PRISGARANTIPÅ GARDINER EFTER MÅTT

Hos UNIGgardin A/S uppdaterar vi löpande våra priser så att vara kunderalltid gör ett bra köp när de köper solskyddhos oss. Därför har vi infört prisgaranti. Det villsägaattvi matchar prisetpå allavåraprodukter, omdu hittar enidentisk produktbilligare hos en annan svensk återförsäljare.

För att få prisgarantiska du kunnadokumenteraatt den andra återförsäljarens pris är lägre än vårtpris.

När du har handlat på uniggardin.seska du skicka ettmejl till(info@uniggardin.se). Skrivvardu har hittat produkten och till vilketpris. Glöm inte att bifoga dokumentation som bekräftar attprodukten är billigare i en annan butik eller webbshop (ett foto, screenshot, orderbekräftelse, skriftligoffert, hemsida,hänvisning tillFacebook eller liknande). Sedanåterbetalarviprisskillnaden inom 14 dagar till det betalkort som använts.

Vi matchar prisettillallasvenskabutiker och nätbutikermed ett .se-domännamn.

Detta gäller alla produktersom säljs i vår webbshop.

Detär en förutsättning attprodukternasom jämförsär sammamärke ochmodell.

Den andra återförsäljarens pris ska vara aktuellt och detta ska kunna dokumenteras.

Prisgarantinomfattar inte servicetjänster,så som leverans, porto, expedition, försäkringar, måttagning, montering, osv.

Finns produktensammadag billigare i en annan butik eller webbshop, betalar vi tillbakaprisskillnaden, eller såmatchar vi detlägre och dokumenterade priset.

Prisgarantin gäller inte specialerbjudanden som kräver en särskild insats för att fåta del av, som exempelvis kö-, tim-ochdagserbjudanden.

Prisgarantin gäller inte paketerbjudanden, restpartier, slutförsäljning, andrasortering ochvaror med fabrikationsfel.

Prisgarantigäller endast privatkunder.

Deriveraderabatter, t.ex. bonuspoäng ochmedlemsrabatteromfattas inte avprisgaranti.

Om detprismatchas mednätbutiker, är detett slutgiltigt pris inkl. leverans som vi prismatchar.

Prisgarantingäller endast om produkten,vid tillfället där prisgarantin önskas, finns på lager i den webbshop eller butik som detprismatchas med.

UNIGgardin A/S förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst.

UNIGgardin A/Sförbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren för prisgaranti när som helst.


Chatta med oss