Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy beskrivs det hur UNIGgardin AB, SE502069570501, Lyddevägen 17, S-511 58 Kinna ("UNIGgardin" eller "vi") lagrar och använder de personuppgifter som du lämnar efter dig och/eller anger när du besöker vår hemsida samt använder de olika tjänsterna och funktionerna som vi erbjuder på hemsidan.

UNIGgardin AB är dataansvarig för de personuppgifter som lagras och behandlas via hemsidan.
 

1. Lagring av personuppgifter

När man använder hemsidan samt de på hemsidan tillgängliga tjänsterna, kan det ske lagring av personuppgifter om dig. Det kommer alltid att framgå i samband med att du anger uppgifter, huruvida utlämnandet av informationen är frivillig eller är nödvändig för att genomföra den önskade handlingen.

De typer av personuppgifter, som lagras, kan t.ex. omfatta:

 • Kontaktuppgifter, bland annat namn, e-postadress, adress, telefonnummer och liknande
 • Identifikationsuppgifter
 • Köphistorik

Lagring av dina personuppgifter sker i ett eller flera av nedanstående tillfällen:

 • När du köper varor på nätet på uniggardin.se
 • När du beställer prover av produkter
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • När du kommunicerar med oss
 • När du använder hemsidans övriga funktioner och tjänster
   

2. Användande av personuppgifter, syfte och lagringsunderlag

Vi lagrar och använder personuppgifter i samband med de tjänster och syften som beskrivs nedan. Vi kan också behandla dina personuppgifter till andra syften om det är berättigade eller förpliktade på grund av lagstiftning.

Personuppgifter lagras och används till följande syften:

 • Genomföra order i vår webbshop
 • Få produktprover skickade till sig
 • Få nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar till events mm.
 • Marknadsföring i allmänhet
 • Besvara mejl och annan korrespondens
 • Utvärdering och utveckling av produkter och tjänster
 • Statistik och analys

Anledningen till att behandla dina personuppgifter kommer i vissa situationer vara för att fullborda ett avtal som ingåtts mellan dig och UNIGgardin. Behandlingen kan också vara nödvändig för att uppfylla de förfrågningar och krav vi får från dig. Vi behandlar dessutom dina personuppgifter på bakgrund av vårt legitima intresse i att göra marknadsföring, utveckla befintliga samt nya tjänster och produkter, göra analyser och få statistik på vårt kundsegment och produkter.

Vi ber dig notera att användande av dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial bara sker om du uttryckligen har gett samtycke till detta, såvida inte lagen ger möjlighet att vi kan kontakta dig utan ditt medgivande.

UNIGgardin för statistik över vilka områden av webbsidan som våra användare besöker samt vilka produkter som användarna föredrar. Med hjälp av de lagrade uppgifterna får vi kännedom till hur användarna använder hemsidan. Denna information användas till att förbättra hemsidan. Vi använder dessutom data om alla våra användares navigation för att förstå hur våra användare, som en samlad grupp, använder hemsidan och försöker utifrån detta göra webbsajten bättre. Vi kan inte se var du kommer från eller surfar vidare på nätet när du lämnar vår sajt. Dessutom lagrar vi information om vilka produkter våra användare, som en samlad grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbsajten.
 

3. Delning av personuppgifter

Med syftet att uppfylla ovannämnda syften kan dina personuppgifter lämnas vidare till tredjeparter, som efter avtal levererar relevanta tjänster till UNIGgardin eller som på annat sätt behandlar personuppgifter på vägnar av och i överensstämmelse med instruktioner från UNIGgardin. 

Vidaregivande av dina personuppgifter till tredjeparter kan ske om du har gett samtycke till detta. Dessutom kan vidaregivande ske om det är nödvändigt för att kunna uppfylla ett avtal som du är en del av.

Det kan dessutom, under vissa omständigheter och i förhållande till lagstiftningen, vara nödvändigt att ge vidare uppgifter till rättsliga myndigheter. Vidaregivandet kan dessutom äga rum om det är nödvändigt för att fastslå eller försvara juridiska anspråk.

Vid eventuell omstrukturering, eller helt eller delvis försäljning av företaget, kommer ett eventuellt vidaregivande i en sådan förbindelse ske i överensstämmelse med den till sin tid aktuella lagstiftningen för behandling av personuppgifter.
 

4. Ta bort personuppgifter

Dina personuppgifter tas bort när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla något eller flera av de ovannämnda syftena. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre tid i anonymiserad form, eller om vi är förpliktade till det enligt lagstiftningen.
 

5. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy som du hittar här.

Syftena med lagring av information genom cookies är:

 • att administrera, förbättra och optimera vår hemsida och tjänster och din användarupplevelse,
 • kund- och användaranalyser och segmentering för att bättre kunna förstå våra kunder och användare och därmed förbättra och anpassa våra tjänster till kunder och användare,
 • statistisk syften.
   

6. Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Därmed gör vi vårt bästa för att säkerställa dina personuppgifters kvalitet och integritet.

När du genomför en order i webbshoppen skickas dina betalkortsuppgifter direkt till vår betalningsleverantör. UNIGgardin har således inte tillgång till dina betalkortsuppgifter.
 

7. Dina rättigheter

Du har rätt till att få inblick i de personuppgifter som vi lagrar om dig, med vissa undantag som fastslagits i lagstiftningen.

Dessutom kan du opponera dig mot lagring och vidare behandling av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt till att korrigera dina personuppgifter eller be oss om att begränsa lagringen av dina personuppgifter.

På din skriftliga begäran kommer vi att ta bort de personuppgifter som vi har registrerat om dig utan onödigt dröjsmål, såvida vi kan fortsätta behandlingen på ett annat underlag t.ex. om behandlingen är nödvändig för att kunna beräkna eller göra ett juridiskt anspråk gällande, eller om det är nödvändigt för att kunna ingå ett avtal med dig.

Dessutom har du i vissa fall rätt till att tillhandahålla de personuppgifter som vi har registrerade om dig, i ett strukturerat, allmänt känt och maskinläsbart format samt be oss om att transmittera dessa uppgifter till en annan dataansvarig.
 

8. Återkalla samtycke

Du kan alltid återkalla eventuella samtycken som du kan ha gett t.ex. i samband med nyhetsbrev. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på info@uniggardin.se eller 010 888 7398 eller använda länken med avanmälan i de mail du får från oss.
 

9. Länkar till andra hemsidor mm

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra hemsidor (tredjeparts hemsidor) eller för de procedurer sådana tredjeparter har för lagring och behandling av personuppgifter. När du besöker en tredjeparts hemsida bör du läsa hemsidägarens sekretesspolicy/personuppgiftspolicy och andre relevanta policyer.
 

10. Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra denna sekretesspolicy om det sker väsentliga ändringar i lagstiftningen, nye tekniska lösningar, nya eller förbättrade tjänster eller för att förbättra hemsidan.
 

11. Kontakt

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller tar bort de personuppgifter, som vi har registrerade om dig, vill få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, eller om du har frågor angående ovannämnda riktlinjer, kan du kontakta oss enligt följande:

UNIGgardin A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg
info@uniggardin.se
010 888 7398
 

12. Klagomål

Om du vill klaga över behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via e-post eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan också kontakta Datainspektionen, se kontaktinfo nedan:

Datatilsynen
Drottninggatan 29,
Box 8114,
140 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post datainspektionen@datainspektionen.se

Version 1.2, 24 mars 2022


Cookies policy