FAQ - Måttagning

Måttagning När du ska köpa dina nya Gardiner, så er det viktigt, at du mäter upp korrekt. Vi rekommenderar därför att du följer nedanstående vägledning vid måttagning och uppsättning.

Plissegardin

lutande

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

Hissgardin

Monterad i ram eller på vägg / tak

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNINGS PDF MANUAL

Lamellgardin

Monterad i ram eller på vägg / tak

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNINGS PDF MANUAL

Lamellgardin

lutande - V040 och V041

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNINGS PDF MANUAL

Persienne

Monterad i ram eller på vägg / tak

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNING PDF MANUAL

Panelgardin

Monterad i ram eller på vägg / tak

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNING PDF MANUAL

Insektsnät

Monterad i ram

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNING PDF MANUAL

Insektsnät

Monterad i ram

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

UPPSÄTTNING PDF MANUAL

Gardin

Monterad i ram

MÅTTAGNING VIDEO

UPPSÄTTNING VIDEO

MÅTTAGNING PDF MANUAL

Andra handböcker

Monterad i ram eller på vägg / tak
Cookies policy